מדיניות הפרטיות ותקנון האתרים – שוונג | שוונג שופ

אתר האינטרנט שוונג משמש כאתר תוכן ספורט אקטיבי ואורח החיים הבריא מוביל ישראל. אתר האינטרנט שוונג שופ משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
צילום: shutterstock
 1. כללי
  • אתר האינטרנט שוונג משמש כאתר תוכן ספורט אקטיבי ואורח החיים הבריא מוביל ישראל. אתר האינטרנט שוונג שופ משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
  • בחלק מאתרי המשנה של שוונג ו/או של שוונג שופ, ניתן לבצע הרשמה לאירועי ספורט שונים. אתר שוונג, אתר שוונג שופ, אתרי המשנה לאירועים ואתר ההרשמות ייקראו להלן ביחד: "האתרים". אתר שוונג ואתרי המשנה לאירועים מנוהלים על ידי שוונג אירועי ספורט בע"מ אתר שוונג שופ מנוהל על ידי חברת שוונג שופ בע"מ, שתיהן מרח' העבודה 11, ראש העין (להלן: "מנהלות האתרים").
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתרים ועל כל רכישה ו/או הרשמה לאירוע שתתבצע על ידך באמצעות האתרים, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין שוונג ו/או שוונג שופ. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
  • גלישה באתרים ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, ו/או הרשמה לאירועי ספורט מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתרים.
 2. אודות המכירה וההרשמה לאירועי ספורט
  • המכירות וההרשמות באתרים מתבצעות בשיטת מכירה רגילה, מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי .מבצע הפעולה בוחר מוצר או אירוע/מקצה להרשמה (מומלץ לעיין בדף המכירה/הרשמה בטרם ביצוע הקניה/הרשמה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתרים.
  • כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה וההרשמה השונים כוללים מע"מ על פי דין במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.
  • טרם ביצוע הזמנה של מוצר נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתרים באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא. בנוסף, ברכישה ובהרשמה, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. כדי שההזמנה/ההרשמה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה/ההרשמה.
  • חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה/ההרשמה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה שוונג שופ / שוונג זכאית לבטל את ההזמנה/ההרשמה.

לתשומת ליבך: המוצרים השונים המוצעים באתרים מצויים מוחזקים בדרך כלל במלאי .כל הזמנת ואספקת מוצר באתרים כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה

 • עם זאת, יובהר כי שוונג שופ / שוונג עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתרים יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת שוונג שופ / שוונג מוצר שרכשת באתרים לא היה מצוי במלאי הספק במועד רכישת המוצר באתרים או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית שוונג שופ / שוונג להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ושוונג שופ / שוונג תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, כפי ששולם.

 

 1. אספקת/הובלת המוצרים
  • שוונג שופ / שוונג תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתרים לכתובת בישראל, שהקלדת בעת ביצוע הזמנתך , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר ולא יאוחר מ- 21 ימי עסקים, אלא אם כן נכתב אחרת באתרים.
  • שוונג שופ / שוונג תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה. ומתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי
  • זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים
   )ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. )
  • בעת אספקת המוצר, רשאית שוונג שופ / שוונג לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
  • במקרה של אספקת מוצר הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה באתרים.

 

 1. כשרות להשתמש באתרים

כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות/הרשמות באתרים על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש הינו קטין )מתחת לגיל( 18 או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתרים כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 • המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

 

 1. מדיניות פרטיות

לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתרים וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתרים תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הנך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתרים לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בדרך אחרת (הודעות לנוחיותך בגין מבצעים והנחות). שוונג / שוונג שופ  מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל פניות על מבצעים והנחות, תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר הרלוונטי במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך .

דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתרים בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בדרך אחרת מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי והצעות בנוגע לכלל סוגי המכירות, העברת פרטי התקשרותך לגופים אשר בשיתוף פעולה עם שוונג, מציעים, הטבות ו/או מבצעים בתחום הספורט, ציוד ספורט, אירועי ספורט, ביטוחי ספורט ומוצרים אחרים (לרבות מועדוני לקוחות או כרטיסי אשראי ייעודיים) הנוגעים לספורט, בריאות ואורח חיים אקטיבי תתאפשר בכפוף להסכמתך המפורשת בטופס ההרשמה לאירוע.

זכות לעיין במידע:

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פנייה אישית, זכאי אותו אדם לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

 1. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן,1981

 • החזר כספי יינתן במקרים בהם ערך הטובין ו/או השירות עולה על 50 ₪.
 • במוצרי ביגוד והנעלה- פרק זמן לביטול הינו מיום הרכישה ועד תום 7 ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שהתווית לא הוסרה
 • כלל המוצרים (לא כולל ביגוד והנעלה)- פרק זמן לביטול מיום הרכישה 14 יום, באריזתם המקורית ובמידה ושלא נעשה בהם שימוש. עוד קובעות התקנות כי אם המוצר חובר לחשמל ייחשב הדבר לשימוש במוצר
 • החזר כספי יינתן בקיזוז 5% (דמי ביטול) מערך הטובין ו/או השירות או 100 ₪ לפי הנמוך
 • כאשר אמצעי תשלום בגין עסקה היה תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען לא תחול זכות הביטול.
 • זכות הביטול לא תחול בהלבשה תחתונה מכל סוג שהיא לרבות בגדי ים
 • דמי ביטול- כל ביטול עסקה על פי התקנות , מאפשר לעוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 ₪ לפי הנמוך.
 • צרכן המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה ,המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק.
 • לקריאת מדיניות הביטולים המלאה בהרשמה לאירועי ספורט –לחצו כאן

 

דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של שוונג שופ לתבוע את נזקיה בשל כך. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, שוונג שופ תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל בהכנתה

שוונג שופ תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ושוונג שופ תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי שוונג שופ בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

** מדיניות הביטולים של חברת שוונג הינה בהתאם לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו.

לקריאת מדיניות הביטולים המלאה – לחצו כאן

 

 1. שירות לקוחות
  • בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתרים, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתרים, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות הטכני של שוונג שופ אשר ישמחו לעזור בטלפון 1700-700-305
  • לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של שוונג

קנייה מהנה.

 1. סמכות שיפוט
  • על תקנון זה יחולו תקנון מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית והייחודית מסורה לבתי המשפט באחת מהערים הבאות בלבד – תל-אביב, ירושלים, חיפה או באר שבע.
 2. אבטחת האתרים

האתרים מאובטח לפי פרוטוקולי האבטחה מסוג PCI ולפי דרישות חברות כרטיסי האשראי
אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתם בכתבות או בפרסומי שוונג צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש בו או לבקש להוסיף את הקרדיט שלכם בדוא"ל: [email protected]

קראתם? השאירו תגובה...

כתבות אחרונות באתר

פודקאסטים מומלצים

אירועים קרובים

טורים

ציטוט השבוע

"אני מקדיש את המדליה הזאת לכל החטופים, מקווה שכולם יחזרו הביתה במהרה, ולכל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ששומרים על כולנו", ניקיטה מירקין, קופץ במוט, אחרי הזכייה במדליית כסף באליפות אירופה U18


מזג אוויר ותחזית ים

ערוץ הוידאו של שוונג