שלום אורח התחבר

שיחזור סיסמה

חזרה

הרשם

טריאתלון ישראמן

הודעת חברת שוונג – בעלת ישראמן

החלטת חברת שוונג בנוגע לתלונות שהוגשו כנגד דן אלתרמן בישראמן אילת 2019

ביום שישי 25.1.2019, התקיימה תחרות ישראמן, שכללה, בין היתר, את אליפות ישראל בטריאתלון למרחק איש ברזל. צוות השיפוט בישראמן כלל לא פחות משמונה שופטים מטעם איגוד הטריאתלון, ובנוסף, בקר תחרות מטעם איגוד הטריאתלון.

לצוות השיפוט ולבקר התחרות אין קשר לבעלת ומארגנת הישראמן (חברת שוונג), והם עצמאיים וחיצוניים למארגנים.
במקום השני הכללי בישראמן במרחק המלא (226 ק"מ), וראשון מבין הישראלים, סיים דן אלתרמן.

זמן לא רב לאחר התחרות, עלו ונשמעו, לרבות ברשתות החברתיות, טענות בדבר "סיוע" לכאורה שקיבל דן אלתרמן על מסלול הישראמן מאחיו.

ביום 27.1.2019 (יומיים אחרי סיום התחרות) התקבלה אצל בקר התחרות והשופטת הראשית של התחרות, תלונה רשמית מאת מאמן אחת מקבוצות הטריאתלון בישראמן (העתק התלונה נמסר גם לנציגי חברת שוונג, בעלת ישראמן, ולמנהל התחרות). בימים שלאחר מכן, נשלחה תלונה נוספת, בעלת תוכן דומה, מטעם עורך דין. עיקר התלונות נסוב סביב הטענות הבאות:

א. טענה לשימוש בקטנוע ליווי לדן אלתרמן במהלך מקטע הרכיבה בתחרות, עליו רכבו שני אחיו של דן אלתרמן – מיכאל אלתרמן ורן אלתרמן.

ב. טענה לסיוע לדן אלתרמן בדרך של הקראת תזמונים ומיקום בינו לבין מתחריו – גם על מסלול הרכיבה וגם על מסלול הריצה, ואולי גם בדרך של מתן תזונה (אם כי, כאן המקום להדגיש – בשום מקום לא נטען כי התזונה שקיבל דן אלתרמן ניתנה לו מחוץ למקומות המותרים והמיועדים לכך, עבור כלל משתתפי הישראמן המלא – קרי, בטווח של עד 50 מ' מתחנת הזנה).

ג. לתלונות צורפו מספר תמונות; במהלך השעות והימים שלאחר קבלת התלונה הראשונה, הגיעו מספר תמונות נוספות.
הסנקציה שהתבקשה כלפי דן אלתרמן בתלונה, היתה פסילתו מהתחרות.

בחלוף יומיים ממועד הגשת התלונה הראשונה, ובמענה לה, השיב בקר התחרות למתלונן ביום 29.1.2019, את הדברים הבאים:
"1. למרות התמונות ששלחת ובהן האופנוע נראה על מסלול הרכיבה, השופטים שנעו על מסלול הרכיבה, וגם אופנוענים אחרים של ההפקה שנשאלו על כך, לא ראו את האופנוע וגם לא ראו אותו נותן סיוע לדן אלתרמן. בתמונה ששלחת, אמנם רואים אופנוע על מסלול הרכיבה, אך לא נראה איזשהו סיוע מצד האופנוע למשתתף. במבחן המהותי, לא נמצאה בתמונות עילה לפסילת מתחרה.

2. מכיוון שחששנו מראש לאפשרות טענות הדדיות של מתחרים או קבוצות מבין מובילי המרוץ, ובייחוד בין מובילי הישראלים, שופט מסלול הריצה שליווה את החמישייה הראשונה רכב מאחורי דן אלתרמן במהלך הריצה, והקפיד על אי קבלת עזרה. הוא אף טרח להזהיר את רן אלרתמן שאם דן יקבל עזרה לא חוקית הוא יפסול אותו.
עם הגעת טענות בזמן התחרות, על כך שדן קיבל עזרה במסלול הריצה נערכה בדיקה מידית עם השופט והוא מאשר שדן לא קיבל עזרה. (הקראת ספליטים אינה נחשבת לעזרה אסורה, והיא נהוגה בתחרויות רבות).

3. למען הסדר, הגשת ערעור / מחאה (במקרה הזה מחאה) הוא שעתיים מפרסום התוצאות. זמן זה עבר.

4. בשים לב למה שנכתב לעיל, וגם מכיוון שלא הוגשה מחאה מסודרת (טופס מחאה, תשלום 200 שקל בחלון הזמן) אינני מוצא מקום להמשך טיפול במסגרת התחרות.

5. באם אתה רוצה להגיש תלונה על על התנהגות לא תקינה/שהייה על מסלול התחרות של ספורטאי שאינו מתחרה, המקום לכך הוא ועדת המשמעת של איגוד הטריאתלון.

6. הנושא המנהלי/בטיחותי של עליית אופנוע פרטי לא מורשה על מסלול הרכיבה, מטריד ברמה הבטיחותית, אך הוא אינו עניין לשיפוט התחרותי לעסוק בו. אני משאיר עניין זה למארגני התחרות".

סמוך לאחר מכן, שלח נציג חברת שוונג את ההחלטה הנ"ל למתלונן ולאחים אלתרמן, בה נכתב, בין היתר (1) כי בנסיבות העניין, אין זה בסמכותה או בכוונתה של שוונג להתערב בהחלטת השופטים; וכן (2) כי חרף האמור, מתבקש מענה של האחים אלתרמן לשאלה מדוע לא יוטל/תוטל עליהם היטל או סנקציה ארגונית נוכח ההפרה של ההוראות המנהלתיות והבטיחותיות האוסרות עלייה עם כלי רכב על מסלול הרכיבה של התחרות.

האחים מימשו את זכותם והשמיעו את טענותיהן במלואן בפני מנהלי שוונג ומנהלי התחרות. לאחר שמיעת טענות האחים, ניתנה ההחלטה הבאה:

"החלטה
1. האחים מיכאל ורן אלתרמן אינם מתכחשים לעלייתם על מסלול הרכיבה עם טוסטוס שכור. הם לקחו אחריות מלאה ומיידית למעשה תוך שהם מודים כי פעלו בפזיזות, בטעות חריפה בשיקול דעת, והתחייבו כי הדבר לא יחזור על עצמו לעולם.

2. כל שלושת האחים התחייבו כי הדבר נעשה ללא ידיעתו ושלא על דעתו של דן אלתרמן, שבאותה עת התחרה על המסלול. עוד הוסיפו, שכאשר אחיהם המתחרה (דן) ראה אותם על מסלול האופניים, הוא צעק עליהם כי יעופו מהמסלול. האחים הצהירו עוד, כי לא נתנו שום סיוע אסור לדן.

3. האחים מיכאל ורן הביעו חרטה עמוקה על המעשה. ניכר בגילוי החרטה כי היא כנה. מעומק הלב.

4. לצד האמור לעיל, עמדת חברת שוונג היא כי העלייה על מסלול הרכיבה, גרמה לסיכון בטיחותי של משתתפי התחרות, של עובדי התחרות ובעלי התפקידים בה, של האחים עצמם, ואפילו של אחיהם דן בעודו מתחרה. עמדת שוונג היא כי הדברים מחייבים סנקציות ארגוניות, והסנקציות הבאות מוטלות בזה על מיכאל ורן:
א. כל אחד מהאחים מיכאל ורן חויב בתשלום היטל לחברת שוונג של 1,000 שקל כל אחד עקב הפרת כללי התחרות, ובפרט כללי הבטיחות. מלוא סכום ההיטל 2,000 שקל.
ב. על מיכאל ורן אלתרמן נאסר לעלות על כל חלק מסלול הישראמן בתחרות ישראמן 2020. ככל שברצונם לבקר בישראמן 2020 כקהל, נוכחותם בשטחי התחרות במהלך קיום התחרות מוגבלת למתחמי הזינוק והסיום בלבד.
ג. בשעת כתיבת הודעה זו, סכום ההיטל שהוטל על מיכאל ורן אלתרמן כבר שולם במלואו.
ד. חברת שוונג מחליטה לתרום את מלוא סכום ההיטל (2000 שקל) לעמותת "צעדים קטנים", שלטובתה גויסו כספים בתחרות ישראמן.
שוונג אירועי ספורט בע"מ"

לסיום, אנו מוצאים מקום להוסיף את הדברים באים –
גלגולי פרשה זו חרגו מעבר למקובל בענף הטריאתלון ובספורט בכלל, למחוזות של שיימינג ציבורי, מעבר לביקורת גרידא. שיימינג שכותבי שורות אלו אינם זוכרים כמותו בעולם ספורט הסיבולת הישראלי.

מחירו של שיימינג כזה אינם ידועים, ואינם יכולים להיות ידועים, לנוטלים בו חלק. מאידך, ניכר כי הם מחלחלים עמוק לנימי נפשו של יעד השיימינג, לתודעתו, לסביבתו, למשפחתו, לילדיו, לרעייתו, ועוד. טוב יעשה כל מי ששוקל לקחת חלק בשיימינג שכזה, אם ייתן תחילה את הדעת למחירים אלו ולתוצאותיהם האפשריות.

לגופם של הדברים, מצאה חברת שוונג שכשם שקיימים ממצאים מובהקים להפרה של כללי הבטיחות של התחרות מצד האחים כאמור לעיל (ממצאים אשר טופלו בדרך הנזכרת לעיל), באותה מידה, לא הוצגה אף ראייה לקבלה בפועל של יתרון תחרותי אסור אצל דן אלתרמן מאת מי מאחיו, בתחרות ישראמן 2019.

מעל לכל, הקפדה על כללי התחרות – כלשונם וכרוחם – הם הערובה לקיום תחרות הישראמן בצורה בטוחה, תקינה, ונקייה מחשדות ליתרונות תחרותי אסור. הספורטאים יודעים זאת. המארגנים מתחייבים לפעול ביתר שאת לקראת ישראמן 2020 להדגשת חשיבות העמידה בכללים כולם.


אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתם בכתבות או בפרסומי שוונג צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש בו או לבקש להוסיף את הקרדיט שלכם בדוא"ל: info@shvoong.co.il
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

מאמרים נבחרים

 • 4 עקרונות לפעילות גופנית לאחר צום

  כיצד חוזרים לפעילות גופנית לאחר צום? הפיזיותרפיסט עופר צחר עם הדגשים לחזרה לשגרת חיים ספורטיביים בייחוד בתקופה מבלבלת…

  קרא עוד
 • עולים במשקל בסגר? 7 דרכים לשלוט במשקל גופינו בתקופת הקורונה

  הסגר כופה על רבים מאיתנו אורח חיים אפילו יותר יושבני מזה שהתרגלנו אליו, ובלי לשים לב קל מאוד…

  קרא עוד
 • אצילות או רוח ספורטיבית? הטריאתלט שריגש את כל העולם

  הקטע הבא יכול להיכלל בפקולטה לפילוסופיה בכל אוניברסיטה בעולם והוא למעשה לא דן בספורט, אלא במשמעות הניצחון לאדם…

  קרא עוד
 • איך מתחילים לרוץ? 10 כללים לרצים מתחילים

  החלטתם להתחיל לרוץ? הנה עשרה כללי אצבע לרצים מתחילים שיכווינו אתכם ושכדאי לכם לרוץ איתם

  קרא עוד
 • גיא ניב מסכם את הטור: "זה היה אכזרי, אבל נהניתי"

  ראיון עם הרוכב גיא ניב שצלח 3,482 ק"מ מפרכים בטור דה פראנס עם רגעי דרמה, כאב וקושי מהפרינאים…

  קרא עוד
 • לקראת הסגר: מה התקנות החדשות לגבי פעילות ספורטיבית?

  עד איזה מרחק מותר לצאת בזמן הסגר לריצה או הליכה ומה לגבי המסכה? הנה פרוט התקנות החדשות לפני…

  קרא עוד
 • כך תשפרו את מהירות הריצה שלכם

  חלק גדול מהרצים החובבים חולמים לשפר את התוצאות שלהם - כך בדיוק תעשו זאת

  קרא עוד
 • ריצה VS שחייה: איפה שורפים יותר קלוריות ומה היתרונות של כל אחד מהם?

  כל עוד אנו מבצעים פעילות גופנית מצבנו מצוין, אך מה עדיף יותר, לשחות או לרוץ? הפיזיותרפיסט עופר צחר…

  קרא עוד
 • טור דה פראנס קטע 05 || הג'מבו של יומבו-ויסמה מנצח בספרינט פיניש

  ווט ואן-ארט מנצח היום עם ספרינט פיניש מתוזמן באופן מושלם ומשלים ניצחון שני ברצף לקבוצתו יומבו-ויסמה

  קרא עוד

2 thoughts on “הודעת חברת שוונג – בעלת ישראמן

 1. Avatar רונן הגיב:

  לקחתם את העניין ברצינות הראויה, מסקנות ותובנות יפות מאוד לטעמי עם הדגשים לשיימינג שלא היו במקום. מכובד! יפה מאוד!

 2. Avatar אבי הגיב:

  קומבינה יפה שלכם יחד עם אלתרמן.
  זיהמתם את התחרות , יושרה התבלבלה עם כסף.
  חבל מאוד.
  אם זה היה קורה באחד האיירונמנים העולם אלתרמן היה נפסל מיידי, בכלל לא היו מדברים איתו.
  קומבינה מארץ הקומבינות, רק בישראל.

תגובות סגורות


2020 © ריצה, אופניים, טריאתלון, שחייה | שוונג  כל הזכויות שמורות