גבעת המורה. . כל השנה – עמק יזרעאל

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

מאת:אלי סט"גבעת המורה" הוא טיול על וסביב הגבעה המפורסמת של עפולה. יוצאים מהכניסה המזרחית לשכונת "גבעת המורה", עם כיוון השעון ומטפסים לחלק העליון של אותה שכונה. מתחברים לדרך מסומנת כחול ומקיפים איתה את ראש הגבעה וכשחוזרים לאותה שכונת מחליטים: מי שדי לו גולש דרך נחל המורה לנקודת המוצא ומי שלא די לו, חוזר לכפר א-דחי וממנו גולש עם כיוון השעון למערות סהר ואחרי ביקור במערות משלים הקפה דרך סולם, היא שונם. הדרכים שבין א-דחי למערות סהר וסביבן אינן ברורות ומחייבות ניווט קפדני. בקיץ, דרכים אלו מרופדות קוצי "קוטב מצוי" שאין להם כיף גדול יותר מאשר לפנצ’ר גלגלי אופניים.יורדים בגבעה

אזור – עמק יזראעל
נקודת מוצא- שכונת גבעת המורה
מפות סימון שבילים – הגליל התחתון
עונה מומלצת -כל השנה
אורך מסלול – 32 ק"מ
רווח אנכי מירבי – 350 מטרים
רמת קושי בינוני-קשה

איך מגיעים?

איך מגיעים? מכביש מס’ ,65 שבין עפולה לדברת, שתי כניסות מרומזרות ומשולטות לשכונת גבעת המורה. נכנסים אל השכונה, דרומה, ברמזור המזרחי, מחנים את הרכב, מכינים את האופניים והציוד, לא שוכחים מים, אבוב חליפי, כלי תיקון וטלפון נייד, חובשים קסדה ויוצאים לדרך במורד הרחוב. ממש לפני כביש מס’ 65 מסתעפת דרך עפר. פונים אליה ימינה ומאפסים את מד המרחק. פה נקודת המוצא
(1)

   
ק"מ 0.0    
יציאה 
כיוון דרום 
דרך עפר 
עליה

מנקודת המוצא בנ. צ. 18102261, ברום 180 מ’ מעפה"י
יוצאים דרומה בעליה בדרך עפר, לעבר בריכת מים.
בק"מ 0.1
מסעף לפני ביתן שמירה. פונים שמאלה (מזרחה) .
בק"מ 0.4
נכנסים לחורש אורנים.
בק"מ 0.6
מסעף. פונים לימנית, בעליה בינונית.ליד סלע גדול מסעף. פונים ימינה בעליה קשה

   
ק"מ 0.9
ימינה במסעף    
כיוון דרום    
דרך עפר 
עליה

נ. צ. 18182260, ברום 250 מ’
ביציאה מהחורש, ליד סלע גדול, מסעף. פונים ימינה (דרום) בעליה קשה.

בק"מ 1.1
הדרך מתעקלת שמאלה (מזרח) בעליה מתונה, בפאתי החורש.
בק"מ 2.4
דרך סלולה מצע אפור בואדי המגיע מהכפר נין ולידה קו חשמל. פונים ימינה בעליה קשה ועוצרים אחרי 100 מ’.

   
ק"מ 2.5
ימינה במסעף    
מערבה    
דרך עפר 

נ. צ. 18292255, ברום 350 מ’
הצטלבות דרכים. פונים ימינה (מערב). שימו לב! ההצטלבות בדרך כלל אינה ברורה בגלל עשבים המסתירים את הדרכים המסתעפות מהדרך הסלולה. מאתרים את ההצטלבות, פונים ימינה, חוצים ערוץ נחל, טיפוס קצר ומדוושים בחורש בדרך ששימושה מועט, עולרדת בקו גובה.
(להצטלבות זו חוזרים מי שממשיכים למערות סהר, לאחר הירידה מראש גבעת המורה)

בק"מ 4.5
לפני שכונת גבעת המורה, שבולט בה מגדל מים בצורת חרוט, חוצים את נחל המורה, פונים שמאלה במעלה ומטפסים לרגלי קיר אבן.דרך ממנה נשקפים נופי ארץ ישראל

   
ק"מ 4.7   
ימינה    
דרום מערב    
ירידה

נ. צ. 18202251, ב רום 330 מ’
מסעף רחוב החסידה (היוצא מן השכונה), עם רחוב קונקטיקט (המוביל מכביש מס’ 65 אל הכפר א- דחי). פונים ימינה (דרום מערב) במורד רח’ קונקטיקט.
בק"מ 5.0
מסעף דרך עפר מסומנת כחול, המקיפה את פסגות גבעת המורה. פונים אליה שמאלה (דרום מזרח) ומתקדמים נגד כיוון השעון, בעליה מתונה, שאינה מפריעה להנות מנופי עמק יזרעאל המזרחי והגלבוע. הסימן הכחול מנחה אותנו 8 ק"מ.
   
ק"מ 13.2   
ישר בצומת    
דרום מערב    
כביש  
מסומן אדום  
עליה
נ. צ. 18332249, ברום 480 מ’
צומת דרכים וכביש לרגלי פסגת גבעת המורה. ממשיכים ישר (דרום מערב), בעליה, בכביש מסומן אדום, על פי השילוט למגדל התצפית.פסגת גבעת המורה – נבי א-דחי, ברקע הר-תבור

בק"מ 13.6
פסגת גבעת המורה (517 מ’ מעל פני הים) ושם קבר נבי א-דחי, הנראה בתמונות ישנות של גבעת המורה, מגדל תצפית וסביבו חניון. זה הזמן והמקום לתצפית, מנוחה וארוחה קלה.
משאירים את המקום נקי וחוזרים במורד הכביש איתו הגענו.
בק"מ 14.0
שוב בצומת שבנקודה מס’ 5. פונים ימינה (דרום) במורד דרך מסומנת כחול. מקיפים את הפסגה, עם כיוון השעון.


באזור מרץ, תחילת אפריל, פורח פה האירוס הנצרתי. עולים מזרחה בדרך עפר מסומנת אדום, פחות מק"מ עד לאירוסים (לא מחושב במסלול הטיול) ופשוט מתמוגגים

   
ק"מ 16.0   
ימינה במסעף    
צפון מזרח    
כביש  
עליה
נ. צ. 18232251, ברום 360 מ’
רחוב קונקטיקט. פונים עליו ימינה (צפון מזרח) במעלה.
בק"מ 16.2
מסעף דרך סלולה, משולטת בתמרור "אין כניסה". פונים אליה שמאלה (צפון). הדרך מתפתלת
בחניון נופש פעיל שאינו פעיל.
בק"מ 17.4
כביש הכניסה לכפר א- דחי ליד "זועבי" – בית ספר לחינוך מיוחד. פונים על הכביש שמאלה ומיד שוב שמאלה לרחבה שמפינתה יוצאת דרך טרשית, היא הדרך המגיעה מנין. גולשים במדרון התלול במהירות מבוקרת כי עוד מעט קט צריך לעזוב את הדרך.

  
ק"מ 18.0  
ימינה במסעף   
צפון מזרח   
דרך עפר 

שוב בהצטלבות הדרכים המטושטשת, בה היינו בתחילת הטיול. הפעם פונים ימינה (צפון מזרח) לדרך שהשימוש בה אינו רב. הדרך עולרדת, מובילה מזרחה על המפנים הצפוניים של גבעת המורה, בחורש אורנים שנטעה פה הקרן הקיימת.
בק"מ 19.0 חוצים ואדי וממשיכים בקו גובה.
בק"מ 19.5 צומת דרכים בואדי. ממשיכים בזו השומרת, פחות או יותר, על קו גובה, למרות שהיא נראית פחות בשימוש.
בק"מ 20.5 מסעף. פונים שמאלה (דרום מזרח). בתחתית הגבעה, משמאל נראה מחנה צבא.
ובק"מ 21.0 מסעף. פונים שמאלה במורד. הדרך מתעקלת ימינה.


טעות נפוצה בניווט למערות סהר
מי שבק"מ 19.5 בחר בטעות בדרך נמוכה יותר אבל שמר על כיוון התקדמות מזרחה, מגיע בק"מ 21.0 לשביל מסומן אדום, מעל גדר של מחנה צבא. לרגלי הגדר שביל מסומן כחול. מוצאים דרך גלישה לעבר הגדר, פונים ימינה (דרום) הולכים לאורכה, בשביל המסומן כחול ומגיעים בק"מ 21.3 לפינת גדר ממנה מבחינים, במערות סהר, מימין.מערות סער

   
ק"מ 21.3   
משטח לרגלי מערות סהר


נ. צ. 18552247, ברום 280 מ’
מערות סהר. בשיפולי הגבעה ניתן להבחין במחצבת אבן עתיקה ופתחה של מערת קבורה. כשמתקרבים מגלים את בריכת המים שלרגליה. בשטח כ- 10 מערות קבורה מהתקופה הביזנטית. למערות פתח כניסה קמור עם נישה לגולל ובפנים מגרות קבורה חצובות. השטח היה כנראה "עיר המתים" של חורבת אלף הסמוכה ובתקופות שונות היה גם אזור תעשיה כפי שאפשר ללמוד מהמתקנים החקלאיים – גתות ובריכת מים.

ממערות סהר יוצאים דרומה, בדרך מטושטשת שמימינה גדר. הדרך מתעקלת שמאלה על השלוחה. לרגלינו, מימין, שדה מגודר. עוקפים אותו משמאל, במורד לאורך הגדר, במגמה לחזור אל שולי החורש העוטר את גבעת המורה.

בק"מ 22.9
חוצים ערוץ ואדי המגיע ממערות סהר, נפרדים מהשדה ומגדרה ומטפסים לדרום מערב.

   
ק"מ 23.5 
שמאלה במסעף   
כיוון דרום מערב   
דרך עפר 
 
ירידה   

נ. צ. 18542238, ברום 200 מ’
הצטלבות לרגלי החורש. פונים שמאלה (דרום מזרח) במורד מתון.
בק"מ 24.3
מסעף. ממשיכים בימנית (דרום מערב), להקיף את השלוחה פחות או יותר בקו גובה, במגמה כללית מערבה. עליה מתונה.
בק"מ 26.5
מסעף. פונים לשמאלית במורד.

   
ק"מ 27.8 
ימינה במחלף   
צפונה   
כביש 
 
עליה   

נ. צ. 18202232, ברום 110 מ’
כביש בפינת הכפר סולם. פונים אליו ימינה(צפון בעליה).
בק"מ 28.1
לפני מטע זיתים פונים שמאלה בכביש חוצים את הכפר.
בק"מ 28.6
הכביש מתפצל. פונים לשמאלי בעליה והוא מוציא מהכפר לצפון מערב. לכיוון גבעת המורה.
בק"מ 29.5
לרגלי קיר, מקביל לרח’ חצב. עולים לרחוב חצב, פונים עליו שמאלה הוא מוביל לרחוב קונטיקט ולרמזור הכניסה המערבית לשכונת גבעת המורה. פונים ימינה בשולי כביש מס’ 65
ובק"מ 32.0
ברמזור הכניסה המזרחי פונים ימינה לנקודת המוצא.

אפשר קצת פחות

מי שמסתפקים ב- 20 ק"מ או מי שמוותרים על הרפתקאות הניווט באזור מערות סהר:
בק"מ 16.0
כשמגיעים שוב לרח’ קונקטיקט (נקודה מס’ 6), פונים עליו שמאלה במורד.
בק"מ 16.3
מסעף. פונים ימינה לרח’ החסידה, מיד עוזבים את הרחוב ויורדים, בדרך בה עלינו, לרגלי קיר האבן וממשיכים לאורך נחל המורה. בקטע הראשון לאחר קיר האבן הדרך כמעט לא בשימוש.
בק"מ 17.0
הדרך משתפרת ומקבלת תפנית מזרחה.
בק"מ 18.4
שוב במסעף ליד הסלעים (נקודה מס’ 2). מיד אחרי הסלע פונים שמאלה במורד.
ובק"מ 19.3
נמצאים ליד ביתן השמירה, עוד 200 מ’ מסיימים ליד הרכב החונה.

גבעת המורה
צליינים קראו לה "החרמון הקטן". הגבעה בנויה סלעי גיר עם מחדרי בזלת, שהבולט בהם – הפסגה בגובה 517 מ’ מעל פני הים וכ- 300 מ’ מעל פני העמק. בראש הגבעה קבר נבי א-דחי, חבר אישי של הנביא מוחמד. מזרחית לפסגה שמורת אירוס נצרתי המפליא בפריחתו בחודשים מרץ ותחילת אפריל.

סולם היא שונם
אשתורי הפרחי היה הראשון שזיהה ישובים המוזכרים בתנ"ך על פי דמיון הצליל לשם הערבי והוא שזיהה את שונם בכפר סולם, לרגלי גבעת המורה, מזרחית לעפולה.
בתקופת ראשית המלוכה (לפני כ- 3000 שנה) היתה שונם עיר ואם. היא נזכרת בפרשת אלישע שהחיה את בנה של אשה השונמית ובפרשת הקרב שבין שאול לפלישתים, אבל את שמה לנצח קיבלה שונם בגלל אבישג. כמסופר במלכים א’, פרק א’: "והמלך דוד זקן בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו. ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת ושכבה בחיקך וחם לאדוני המלך. ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל וימצאו את אבישג השונמית ויביאו אותה למלך והנערה יפה עד מאד ותהי למלך סוכנת ותשרתהו והמלך לא ידעה".

על פי הפרוש המסורתי סוכנת = משרתת, אני מעדיף את הפרוש על פי צליל המילה סוכנת הדומה למילה הערבית ’סחן’ שפירושה חם. והרי זה מה שעשתה אבישג לדוד – חממה אותו. וכך היא הוטבעה בזכרון הלאומי שלנו כנערת לווי. האם זה מה שהיתה אבישג? נערת לווי? על זה ניתן ללמוד מתפקידה האחר במאבק על ירושת כס דוד:
השמוש באבישג כסוכנת מסמל את סוף דרכו של דוד. בין הבנים החיים (אמנון ואבשלום כבר אינם) אדוניהו בן חגית הוא הבכיר והוא מתחיל לקבץ סביבו "חברי מרכז" ולהפגין גינוני מלכות (משתאות, למשל). בת שבע נחפזת לספר לדוד וזה, לפני שמסתלק לעולם שכולו טוב דואג להמלכה רשמית ומסודרת של שלמה, שמבחינת סדר לידה היה הרבה אחרי אדוניהו. אדוניהו, "חתרן בלתי נלאה" מנסה את מזלו אצל בת שבע, בבקשה שתשתדל עבורו אצל שלמה שיתן לו לאישה את אבישג השונמית. בת שבע מבטיחה: "אני אדבר עליך עם המלך" והולכת לקיים את הבטחתה. שלמה מקבל את פניה בכבוד: "ויקם המלך לקראתה וישתחו לה", אבל כשהוא שומע את בקשתה הוא יוצא מכליו ועובר לסרקזם: "ויען המלך שלמה ויאמר לאמו ולמה את שואלת את אבישג השונמית לאדוניהו ושאלי לו את המלוכה כי הוא אחי הגדול ממני". שימו לב לשימוש במילה ’את’. בחלב אמי עברה אלי תובנת הזלזול שבמילה הזו. "מי זה ’את’ בשבילך?" היתה מתפרצת כשהייתי קורא לה ’את’. "אלי סט, בשבילך אני לא ’את’, אני אמא שלך".
מסתבר שאבישג היתה סממן מלכותי ולא סתם נערת לווי.
על היופי של אבישג אין חולקים: "והנערה יפה עד מאד", וזו כנראה הסיבה שיש פרשנים הטוענים שהשולמית משיר השירים היא בכלל שונמית…

במאה ה- 18 באו בני משפחת זועבי מעבר הירדן והתיישבו סביב גבעת המורה: בתמרה, נעורה, נין א-דחי וסולם.
ב- 1925 היה בסולם (היא שונם) נסיון התיישבות יהודי, אבל בסופו של דבר העדיפו המתיישבים את עפולה.

לרכישת ספרי הטיולים של אלי סט

יום טיול באופניים – ועוד יום טיול באופניים


עכשיו במחיר מיוחד לחברי האתר

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes


אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתם בכתבות או בפרסומי שוונג צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש בו או לבקש להוסיף את הקרדיט שלכם בדוא"ל: [email protected]

קראתם? השאירו תגובה...

כתבות אחרונות באתר

פודקאסטים מומלצים

אירועים קרובים

טורים

ציטוט השבוע

"זה לא נגמר עד שזה לא נגמר", יוגי ברה, המנג'ר האגדי של הניו יורק ינקיסהטוויטר שלנו

ערוץ הוידאו של שוונג

הפודקאסט של שוונג ניהול אקטיבי - פרק 4
הפודקאסט של שוונג ניהול אקטיבי - פרק 4
29:02
הפודקאסט של שוונג ניהול אקטיבי - פרק 3
הפודקאסט של שוונג ניהול אקטיבי - פרק 3
30:20
הפודקאסט של שוונג: סיכום אליפות העולם בשחייה
הפודקאסט של שוונג: סיכום אליפות העולם בשחייה
30:09
הפודקאסט של שוונג: סיכום היום השני באליפות העולם בשחייה
הפודקאסט של שוונג: סיכום היום השני באליפות העולם בשחייה
30:31
איך מתכננים תחרות איש ברזל בחו"ל?
איך מתכננים תחרות איש ברזל בחו"ל?
44:51
"ישראמן שלי": מה הרגשתם כשחציתם את קו הסיום של התחרות?
"ישראמן שלי": מה הרגשתם כשחציתם את קו הסיום של התחרות?
02:12
"ישראמן שלי": מה עולה לכם לראש כשאתם חושבים על ישראמן?
"ישראמן שלי": מה עולה לכם לראש כשאתם חושבים על ישראמן?
01:21
תחזיקו חזק כי זה הולך להעיף אתכם!!! משחה דולפין 🦈אשדוד 2022 🏊‍♂️🏊‍♀️
תחזיקו חזק כי זה הולך להעיף אתכם!!! משחה דולפין 🦈אשדוד 2022 🏊‍♂️🏊‍♀️
02:20
הפודקאסט של שוונג עם ההרבליסט אסף קורן
הפודקאסט של שוונג עם ההרבליסט אסף קורן
41:22
הפודקאסט של שוונג ניהול אקטיבי - פרק 2
הפודקאסט של שוונג ניהול אקטיבי - פרק 2
18:59
<\/iframe>"' data-height='450' data-video_index='11'>
הפודקאסט של שוונג מפרק ומסכם את הג'ירו ד'איטליה
הפודקאסט של שוונג מפרק ומסכם את הג'ירו ד'איטליה
49:44
3 דיאטות טרנדיות לספורטאים שכדאי לכם להכיר
3 דיאטות טרנדיות לספורטאים שכדאי לכם להכיר
57:31
הפודקאסט של שוונג: ניהול אקטיבי – פרק 1
הפודקאסט של שוונג: ניהול אקטיבי – פרק 1
28:02
הפודקאסט של שוונג על פציעות הריצה הכי נפוצות
הפודקאסט של שוונג על פציעות הריצה הכי נפוצות
39:48
מה הם העקרונות התזונתיים החשובים לבניית מסת שריר?
מה הם העקרונות התזונתיים החשובים לבניית מסת שריר?
01:41

רישום לניוזלטר

רוצים לקבל את הניוזלטר של שוונג עם הכתבות הכי מעניינות ישירות למייל?
מלאו בחלון את כתובת המייל ואנחנו נדאג לכל השאר…

שימו לב:
במילוי השדה עם כתובת הדוא"ל שלכם, אתם מסכימים לקבל דיוור מחברת שוונג אירועי ספורט.​ תוכלו להסיר את עצמכם בכל עת ממאגר המידע באמצעות כפתור "הסרה" המצורף לכל הדיוורים שלנו.