אל הגילבוע בדרך הפיתולים

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

מאת:חזי יצחק

אורך המסלול:32 ק"מ
זמן:7 שעות
דרגת קושי: בינוני +. המסלול כולל עלייה ארוכה וקשה וכמו כן ירידה
בשביל קשה לרכיבה.
נקודת התחלה וסיום: תחנת הדלק בתחילת הכביש המטפס אל הגלבוע מבית אלפא.
נקודות עניין: תצפיות נוף מדהימות, פריחה משגעת באביב, וירידה תלולה שחלקה
בשביל וחלקה בדרך עפר.
מפות: מפת סימון שבילים של הגליל התחתון והגלבוע. וכמו כן כדאי להצטייד
במגדיר פרחים.

פירוט המסלול:

הר הגלבוע מתנשא מדרום לעמק חרוד וממערב לעמק בית שאן וצידו זה
הפונה אל העמק יוצר מעין חומה שגובהה כ-500 מטרים. לצד דרום הגלבוע
נראה רגיל לחלוטין ומחובר לצפון הרי השומרון דרך עמקים ובקעות. הבדל זה
יבלוט לעין מהתצפית מהר ברקן לאחר הטיפוס המייגע מתחתית העמק. אורכו
של הגלבוע מנחל בזק ועד הברקן הוא 10 ק"מ והר ברקן עד יזרעאל 10 – ק"מ.
רוחבו בדרום 8-10 ק"מ ובצפון מערב 3-4 ק"מ.
את המסלול נתחיל מתחנת הדלק לפני תיחלת העלייה למעלה גלבוע.
בתחנת הדלק ממוקמת נקודת הסיום של מסלולי הרכיבה של חברת איזי ריידר
שמשכירה אופני הרים למטיילים היורדים מלמעלה אל העמק ומנצלים את כח
הגרביטציה. דרך הפיתולים נפרצה לראשונה בתש"ח כדי לקשר את הקיבוצים
שלרגלי הגלבוע עם המוצב שהיה בהר ברקן. הדרך מסומנת בתחילה בירוק
ואחר בשחור והיא מטפסת מתחתית העמק ועד הר ברקן, סה"כ מעל 500 מטר
טיפוס לאורך של כ 7 – ק"מ. חלקה הראשון קשה והאחרון לאורך הסרפנטינות
מעט קל יותר. תוך כדי העלייה נפרשים מרחבי עמק יזרעאל על שדותיו הפוריים
ובריכות המים, נופי הגליל התחתון ובאביב הכל טובל בירוק זרחני מדהים.
הר ברקן אתר פופולרי ועמוס במטיילים, כדאי לעלות למגדל התצפית הגבוה
ולהשקיף דרומה אל צפון השומרון. מתחתינו הכפר פקועה והלאה בדרום ניתן
לראות את פאתי העיר גנין. מהר ברקן נמשיך כק"מ נוסף מזרחה על הכביש
לשמורת האירוסים ונרד בדרך עפר נפלאה דרך היער עד ההתחברות עם דרך
הפטרולים, הרחק מהמולת המטיילים.
דרך הפטרולים היא דרך עפר כבושה והיא עוברת לאורך הקו הירוק שנפרצה
ב-1958 כדי לבסס את השליטה היהודית בהר. סלילת דרך זו היתה כרוכה בסכנת
נפשות ואנשי משמר הגבול הותקפו על ידי ערבים שהגיעו מהכפרים הסמוכים.
גם כיום אין תנועה של מטילים לאורכה של דרך זו. מדרך הפטרולים נפרשים
נופים נפלאים של צפון השומרון והכפרים הערביים שומרים עדיין על צביון תנכ"י.
הכפר הראשון שנעבור בסמוך אליו הוא פקועה שעל שמו נקרא כל הרכס
בערבית גבל פקועה. הכפר נקרא על שם פטרית ירכית הכלך שנשות הכפר
אוספות מיד לאחר רדת הגשמים. כק"מ לאחר הכפר מגבעה נמוכה תצפית יפה
אל הכפר המוקף משוכות צבר. משוכות אלו נשתלו על מנת שיהוו מעין ביצורים
לכפר שהיה יישוב ספר. בגבעה גם בור מים החצוב בסלע. נמשיך הלאה ונרד
בסמוך לכפר גלבון השוכן למרגלות הר אבינדב. שם הכפר משמר את השם
הקדום של הגלבוע . אוזביוס כותב באונומסטיקון במאה הרביעית לספירה
"גלבוע, הרי הפלשתים, רחוקים מבית שאן 11 מילין, בהם יש כפר נקרא גלבות."
נטפס חזרה אל הכביש העולה ליישוב מירב מעמק בית שאן ומיד נגיע לשער ושלט
המורה על תחילת השביל אל נחל צביה. זהו מקום טוב למנוחה ולתצפית אל עמק
הירדו והרי הגלעד שבעבר הירדן. כדאי כאו קרוא את פרק ל"א בספר שמואל א
ואת פרק א בספר שמואל ב המספרים את נפילתו של שאול ושלשת בניו
במערכה עם הפלשתים בהר הגלבוע:

" ופלשתים נלחמים בישראל וינסו אנשי ישראל מפני פלשתים
ויפלו חללים בהר הגלבע: וידבקו פלשתים את שאול ואת
בניו ויכו פלשתים את יהונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע
בני שאול: ותכבד המלחמה אל שאול וימצאהו המורים אנשים
בקשת ויחל מאד מהמורים: ויאמר שאול לנשא כליו שלף
חרבך ודקרני בה פן יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו
בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את החרב
ויפל עליה: וירא נשא כליו כי מת שאול ויפל גם הוא על
חרבו וימת עמו: וימת שאול ושלשת בניו ונשא כליו גם כל
אנשיו ביום ההוא יחדו: ויראו אנשי ישראל אשר בעבר
העמק ואשר בעבר הירדן כי נסו אנשי ישראל וכי מתו שאול
ובניו ויעזבו את הערים וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהן:
ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את החללים וימצאו את
שאול ואת שלשת בניו נפלים בהר הגלבע: ויכרתו את ראשו
ויפשטו את כליו וישלחו בארץ פלשתים סביב לבשר בית
עצביהם ואת העם: וישימו את כליו בית עשתרות ואת גויתו
תקעו בחומת בית שן: וישמעו אליו ישבי יביש גלעד את
אשר עשו פלשתים לשאול: ויקומו כל איש חיל וילכו כל
הלילה ויקחו את גוית שאול ואת גוית בניו מחומת בית שן
ויבאו יבשה וישרפו אתם שם: ויקחו את עצמתיהם ויקברו
תחת האשל ביבשה ויצמו שבעת ימים:
ופלשתים נלחמים בישראל וינסו אנשי ישראל מפני פלשתים
ויפלו חללים בהר הגלבע: וידבקו פלשתים את שאול ואת
בניו ויכו פלשתים את יהונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע
בני שאול: ותכבד המלחמה אל שאול וימצאהו המורים אנשים
בקשת ויחל מאד מהמורים: ויאמר שאול לנשא כליו שלף
חרבך ודקרני בה פן יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו
בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את החרב
ויפל עליה: וירא נשא כליו כי מת שאול ויפל גם הוא על
חרבו וימת עמו: וימת שאול ושלשת בניו ונשא כליו גם כל
אנשיו ביום ההוא יחדו: ויראו אנשי ישראל אשר בעבר
העמק ואשר בעבר הירדן כי נסו אנשי ישראל וכי מתו שאול
ובניו ויעזבו את הערים וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהן:
ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את החללים וימצאו את
שאול ואת שלשת בניו נפלים בהר הגלבע: ויכרתו את ראשו
ויפשטו את כליו וישלחו בארץ פלשתים סביב לבשר בית
עצביהם ואת העם: וישימו את כליו בית עשתרות ואת גויתו
תקעו בחומת בית שן: וישמעו אליו ישבי יביש גלעד את
אשר עשו פלשתים לשאול: ויקומו כל איש חיל וילכו כל
הלילה ויקחו את גוית שאול ואת גוית בניו מחומת בית שן
ויבאו יבשה וישרפו אתם שם: ויקחו את עצמתיהם ויקברו
תחת האשל ביבשה ויצמו שבעת ימים:
ופלשתים נלחמים בישראל וינסו אנשי ישראל מפני פלשתים
ויפלו חללים בהר הגלבע: וידבקו פלשתים את שאול ואת
בניו ויכו פלשתים את יהונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע
בני שאול: ותכבד המלחמה אל שאול וימצאהו המורים אנשים
בקשת ויחל מאד מהמורים: ויאמר שאול לנשא כליו שלף
חרבך ודקרני בה פן יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו
בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את החרב
ויפל עליה: וירא נשא כליו כי מת שאול ויפל גם הוא על
חרבו וימת עמו: וימת שאול ושלשת בניו ונשא כליו גם כל
אנשיו ביום ההוא יחדו: ויראו אנשי ישראל אשר בעבר
העמק ואשר בעבר הירדן כי נסו אנשי ישראל וכי מתו שאול
ובניו ויעזבו את הערים וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהן:
ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את החללים וימצאו את
שאול ואת שלשת בניו נפלים בהר הגלבע: ויכרתו את ראשו
ויפשטו את כליו וישלחו בארץ פלשתים סביב לבשר בית
עצביהם ואת העם: וישימו את כליו בית עשתרות ואת גויתו
תקעו בחומת בית שן: וישמעו אליו ישבי יביש גלעד את
אשר עשו פלשתים לשאול: ויקומו כל איש חיל וילכו כל
הלילה ויקחו את גוית שאול ואת גוית בניו מחומת בית שן
ויבאו יבשה וישרפו אתם שם: ויקחו את עצמתיהם ויקברו
תחת האשל ביבשה ויצמו שבעת ימים: "

הפרק הבא מספר כיצד נודע לדוד היושב בצקלג על נפילת שאול ובניו
וכן את קינת דוד המפורסמת:

"ויקנן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו:
ויאמר ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר:
הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גבורים: אל תגידו
בגת אל תבשרו בחוצת אשקלון פן תשמחנה בנות פלשתים פן
תעלזנה בנות הערלים: הרי בגלבע אל טל ואל מטר עליכם
ושדי תרומת כי שם נגעל מגן גבורים מגן שאול בלי משיח
בשמן: מדם חללים מחלב גבורים קשת יהונתן לא נשוג אחור
וחרב שאול לא תשוב ריקם: שאול ויהונתן הנאהבים
והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות
גברו: בנות ישראל אל שאול בכינה המלבשכם שני עם עדנים
המעלה עדי זהב על לבושכן: איך נפלו גברים בתוך המלחמה
יהונתן על במותיך חלל: צר לי עליך אחי יהונתן נעמת לי
מאד נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים: איך נפלו גבורים
ויאבדו כלי מלחמה:"

הירידה בשביל המסומן בשחור המוליך אל נחל צביה קשה. על פי מצבו
נראה שלא רבים פוסעים בו ולכן הוא זרוע באבנים המקשות מאד על הרכיבה.
זהו קטע קשה וטכני וכולל מספר קטעי הליכה, אבל הנוף המדהים הנשקף
מהוה פצוי מה לסבל. לאיר שהשביל פונה צפון מערב הוא מגיע לגדר בקר
שלאורכה דרך עפר, זוהי נקודה טובה לנטוש את השביל ולרכב מזרחה בדרך
העפר שתטיס אותנו במורד ההר אל תחתית הגלבוע. דרך עפר זו אינ
מסומנת ובכלל בגלבוע יש שפע של דרכי עפר וחלקן אינן מסומנות במפת סימון
השבילים. השנוי בין הרכיבה הקשה בשביל לבין הדהירה במורד הוא מדהים.
נמשיך בדרך העפר למרגלות הגלבוע וממשיכה בינות לבריכות דגים ומתחברת
לכביש ליד קבוץ רשפים. מכאן נותרו לנו עוד 7 ק"מ של רכיבה בחזרה לתחנת
הדלק.

המסלול, התמונות והמפה באדיבות חזי יצחק רוכב אופניים מדופלם מאתר
"באופן אחר"

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes


אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתם בכתבות או בפרסומי שוונג צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש בו או לבקש להוסיף את הקרדיט שלכם בדוא"ל: [email protected]

קראתם? השאירו תגובה...

כתבות אחרונות באתר

פודקאסטים מומלצים

אירועים קרובים

טורים

ציטוט השבוע

"זה לא נגמר עד שזה לא נגמר", יוגי ברה, המנג'ר האגדי של הניו יורק ינקיסהטוויטר שלנו

ערוץ הוידאו של שוונג

הפודקאסט של שוונג ניהול אקטיבי - פרק 4
הפודקאסט של שוונג ניהול אקטיבי - פרק 4
29:02
הפודקאסט של שוונג ניהול אקטיבי - פרק 3
הפודקאסט של שוונג ניהול אקטיבי - פרק 3
30:20
הפודקאסט של שוונג: סיכום אליפות העולם בשחייה
הפודקאסט של שוונג: סיכום אליפות העולם בשחייה
30:09
הפודקאסט של שוונג: סיכום היום השני באליפות העולם בשחייה
הפודקאסט של שוונג: סיכום היום השני באליפות העולם בשחייה
30:31
איך מתכננים תחרות איש ברזל בחו"ל?
איך מתכננים תחרות איש ברזל בחו"ל?
44:51
"ישראמן שלי": מה הרגשתם כשחציתם את קו הסיום של התחרות?
"ישראמן שלי": מה הרגשתם כשחציתם את קו הסיום של התחרות?
02:12
"ישראמן שלי": מה עולה לכם לראש כשאתם חושבים על ישראמן?
"ישראמן שלי": מה עולה לכם לראש כשאתם חושבים על ישראמן?
01:21
תחזיקו חזק כי זה הולך להעיף אתכם!!! משחה דולפין 🦈אשדוד 2022 🏊‍♂️🏊‍♀️
תחזיקו חזק כי זה הולך להעיף אתכם!!! משחה דולפין 🦈אשדוד 2022 🏊‍♂️🏊‍♀️
02:20
הפודקאסט של שוונג עם ההרבליסט אסף קורן
הפודקאסט של שוונג עם ההרבליסט אסף קורן
41:22
הפודקאסט של שוונג ניהול אקטיבי - פרק 2
הפודקאסט של שוונג ניהול אקטיבי - פרק 2
18:59
<\/iframe>"' data-height='450' data-video_index='11'>
הפודקאסט של שוונג מפרק ומסכם את הג'ירו ד'איטליה
הפודקאסט של שוונג מפרק ומסכם את הג'ירו ד'איטליה
49:44
3 דיאטות טרנדיות לספורטאים שכדאי לכם להכיר
3 דיאטות טרנדיות לספורטאים שכדאי לכם להכיר
57:31
הפודקאסט של שוונג: ניהול אקטיבי – פרק 1
הפודקאסט של שוונג: ניהול אקטיבי – פרק 1
28:02
הפודקאסט של שוונג על פציעות הריצה הכי נפוצות
הפודקאסט של שוונג על פציעות הריצה הכי נפוצות
39:48
מה הם העקרונות התזונתיים החשובים לבניית מסת שריר?
מה הם העקרונות התזונתיים החשובים לבניית מסת שריר?
01:41

רישום לניוזלטר

רוצים לקבל את הניוזלטר של שוונג עם הכתבות הכי מעניינות ישירות למייל?
מלאו בחלון את כתובת המייל ואנחנו נדאג לכל השאר…

שימו לב:
במילוי השדה עם כתובת הדוא"ל שלכם, אתם מסכימים לקבל דיוור מחברת שוונג אירועי ספורט.​ תוכלו להסיר את עצמכם בכל עת ממאגר המידע באמצעות כפתור "הסרה" המצורף לכל הדיוורים שלנו.