שלום אורח התחבר

שיחזור סיסמה

חזרה

הרשם

תנאי שימוש באתר

תקנון אתר  שוונג ואתר שוונג שופ


1.כללי

1.1 אתר האינטרנט שוונג שופ משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרי על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין שוונג שופ. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר

2. אודות המכירה.

2.1המכירות באתר מתבצעות בשיטת מכירה רגילה, מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי .מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

2.2. שוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.

2.3 טרם ביצוע הזמנה של מוצר נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

2.4 חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.5 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה שוונג שופ / שוונג זכאית לבטל את ההזמנה.

לתשומת ליבך: המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בדרך כלל במלאי .כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה

2.6 עם זאת, יובהר כי שוונג שופ / שוונג עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת שוונג שופ / שוונג מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי הספק במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית שוונג שופ / שוונג להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ושוונג שופ / שוונג תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, כפי ששולם.

3. אספקת/הובלת המוצרים

3.1 שוונג שופ / שוונג תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר ולא יאוחר מ- 21 ימי עסקים, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
3.2 שוונג שופ / שוונג תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה. ומתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי

3.3 זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים
)ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. )

3.4 בעת אספקת המוצר, רשאית שוונג שופ / שוונג לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

3.5 במקרה של אספקת מוצר הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה באתר.

.4. כשרות להשתמש באתר

4.1 כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש הינו קטין )מתחת לגיל( 18 או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

4.2 המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

4.3 המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

4.4 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

5. מדיניות פרטיות

לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הנך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בדרך אחרת (הודעות לנוחיותך בגין מבצעים והנחות).
שוונג / שוונג שופ  מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל פניות על מבצעים והנחות, תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך .

דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בדרך אחרת מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי והצעות בנוגע לכלל סוגי המכירות, העברת פרטי התקשרותך לגופים אשר בשיתוף פעולה עם שוונג, מציעים, הטבות ו/או מבצעים בתחום הספורט, ציוד ספורט, אירועי ספורט, ביטוחי ספורט ומוצרים אחרים (לרבות מועדוני לקוחות או כרטיסי אשראי ייעודיים) הנוגעים לספורט, בריאות ואורח חיים אקטיבי תתאפשר בכפוף להסכמתך המפורשת בטופס ההרשמה לאירוע.

6. ביטול עסקה/מכירה/הרשמה ו/או כשל תמורה

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן,1981

6.1 החזר כספי יינתן במקרים הבאים

תקף כאשר ערך הטובין ו/או השירות עולה על 50 ₪
6.2 במוצרי ביגוד והנעלה- פרק זמן לביטול הינו מיום הרכישה ועד תום 7 ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שהתווית לא הוסרה
6.3 כלל המוצרים (לא כולל ביגוד והנעלה)- פרק זמן לביטול מיום הרכישה 14 יום, באריזתם המקורית ובמידה ושלא נעשה בהם שימוש. עוד קובעות התקנות כי אם המוצר חובר לחשמל ייחשב הדבר לשימוש במוצר

6.4 החזר כספי יינתן בקיזוז 5% (דמי ביטול) מערך הטובין ו/או השירות או 100 ₪ לפי הנמוך.
6.5 החזר הכספי יבוצע לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים באותו אופן בו בוצעה העסקה.
6.6 כאשר אמצעי תשלום בגין עסקה היה תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען לא תחול זכות הביטול.
6.7 זכות הביטול לא תחול בהלבשה תחתונה מכל סוג שהיא לרבות בגדי ים
6.8 דמי ביטול- כל ביטול עסקה על פי התקנות , מאפשר לעוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 ₪ לפי הנמוך.
6.9 צרכן המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה ,המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק.

דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של שוונג שופ לתבוע את נזקיה בשל כך.
על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, שוונג שופ תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל בהכנתה

שוונג שופ תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה
במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ושוונג שופ תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי שוונג שופ בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 ביטול של עסקה או הרשמה לארוע ייעשה באמצעות פנייה בכתב לחברת שוונג בלבד, באמצעות מייל: [email protected] ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של שוונג מכרטיס הלקוח שלך באתר. להזדהות ומשלוח הודעת באמצעות טופס ביטול הרשמה . דמי ביטול להרשמות לאירועים הנו 20 ש"ח אלא אם כן פורסם אחרת באתר האורע / התחרות . לאחר מועד סגירת ההרשמה לא יינתן זיכוי כספי.

7. שירות לקוחות

7.1 בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות הטכני של שוונג שופ אשר ישמחו לעזור בטלפון 1700-700-305

7.2 לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של שוונג

קנייה מהנה.

8 סמכות שיפוט
8.1 על תקנון זה יחולו תקנון מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית תנתן לבימה"ש המחוזי בתל-אביב יפו

9. אבטחת האתר
האתר מאובטח לפי תקונני האבטחה המחמירים בישראל מסוג PCI ולפי דרישות חברות כרטיסי האשראי


2019 © ריצה, אופניים, טריאתלון, שחייה | שוונג  כל הזכויות שמורות